Anunt participare achizitie materiale promotionale si de informare

FUNDATIA BUCKNER, prin prezenta anunță intenția de a achiziționa materiale informare şi promovare, pentru beneficiarii proiectului “EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” – COD PN1033 din cadrul proiectului avand ca sursa de finatare Granturile SEE și Norvegiene.

1.Procedura de atribuire: valoarea estimata a achizitiei este sub pragul de 135.060 lei, fără TVA, deci în temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, repectiv prevederile HG 395/2016 art.43 alin (3) lit b) privind normele de aplicare ale Legii 98/2016 – „in cazul in care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de 70.000 lei autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte”

2. Legislatia aplicabila:

  • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Valoarea totală estimată a achiziției este de 17.655,46 lei fara TVA

Coduri CPV: 22462000-6 Materiale publicitare (Rev.2)

Achizitia va cuprinde: 8 roll-up, 3 banner, 500 de pachete personalizate (1 pachet contine: 1 mapa, 1 pix, 1 brosura prezentare proiect), 400 Afise A3 color, 1200 fluturasi format A6 color, 3 placute permanente gravate, Servicii de design, editare, multiplicare si personalizare.

Pentru informatii suplimentare consultati urmatoarele documente:

1. NJ achizitie mat inform-promovare

2. ANUNȚ achizitie materiale informare promovare

Caracteristici materiale promovare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*