September 29, 2016

Rezultate

Istoric Proiecte Buckner

2016
Sep 29

2015

Proiectul „Succes și independență” implementat în colaborare cu Fundația Transilvană Alpha își propune să sprijine tineri și copii din Târnăveni, aflați în situații de risc, prin programe de dezvoltare a aptitudinilor acestora și prin îmbunătățirea competențelor lor profesionale ca un pas spre succes și apoi independență. Proiectul finanțat in cadrul Programului RO10 – Copii și tineri aflati in situatii de risc si inițiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si pentru promovarea incluziunii sociale, din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, a asigurat accesul a 20 de tineri la un curs de calificare de Agent curățenie clădiri și mijloace de transport gratuit, și tabere de dezvoltare personală pentru alți 10 tineri din comunitatea vulnerabilă. În cursul anului 2016, proiectul va continua cu o campanie de educare și conștientizare „Succes și Independență în siguranță” ce se va derula în toate școlile și liceele din Târnăveni, vizând educarea elevilor cu privire la pericolele din mediul școlar și virtual.  

Sep 29

2015

Proiectul “Generaţii” a fost menit să îmbunătăţească rezultatele şcolare şi deprinderile de viaţă independentă ale elevilor de nivel gimnazial din medii vulnerabile cu ajutorul unor voluntari aflaţi la vârsta pensionării. Modelul dezvoltat de Fundația Principesa Margareta a României, a fost implementat în Târnăveni în beneficiul a 30 de elevi, clasele V-VIII, care au beneficiat de sprijin educațional, educație non-formală pentru îmbunătățirea comportamentului, abilităților și încrederii în forte proprii (artă, sport, IT, cultură generală), toate acestea derulate cu ajutorul a 16 voluntari vârstnici din Târnăveni. Valoarea adăugată a proiectului o constituie schimbul de valori și cunoștințe între generații, și crearea unor punți de legătură între copiii provenind din medii vulnerabile și restul comunității. Proiectul s-a derulat în perioada Aprilie – Decembrie 2015, în luna Septembrie adăugându-se numărului de beneficiari încă 10 elevi de clasa a V-a.

Sep 29

2014

Campania ,,Eu băiat, tu fată - mit şi adevăr despre viaţa sexuală", a fost o campanie de educare pentru copiii institutionalizaţi din Judeţul Mureş, cu obiectivul principal de prevenire a abuzurilor, sarcinilor nedorite şi a bolilor de transmitere sexuală prin informare şi educare. Campania a constat în prezentări adaptate vârstei şi nivelului de dezvoltare a copiilor şi tinerilor în domeniul educaţiei sexuale susţinute de specialişti de la Fundaţia Talentum din Târgu Mureş, de la Fundaţia Buckner şi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. 186 copii şi tineri au beneficiat de informare corectă şi completă cu privire la un comportament sexual sănătos, evitând comportamentele sexuale deviante sau incorecte, în vederea pregătirii lor pentru viaţa independentă şi viaţa de familie.

Sep 29

2014

Campania ,,Elită în trafic", campanie de conştientizare şi educare în liceele de pe raza Municipiului Târgu Mureş pe tema siguranţei rutiere. Campania „Elită în trafic” a venit ca o completare și dezvoltare a tematicii promovate în Campania „Împreună pentru un trafic mai sigur”, atenționând participanții la prezentări, elevii claselor a XI-a și a XII-a, cu privire la consumul de alcool și posibilele efecte ale acestuia în trafic. Tot în cadrul prezentărilor elevii au beneficiat de instruire în ce privește acordarea primului ajutor în caz de accident, instruire practică susținută de reprezentanții Crucii Roșii. La prezentări au participat 1350 de elevi şi 74 de cadre didactice de la toate cele 17 licee din Târgu Mureș

Sep 29

2014

Proiectul ,,RISC - Responsabilitate, lmplicare, Şcoală, Comunitate" în beneficiul elevilor de nivel gimnazial cu rezultate slabe la învăţătură şi absenteism ridicat din Târnăveni, Baia Mare și Caransebeș. Având ca obiectiv principal prevenirea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare în rândul elevilor de nivel gimnazial în şcoli cu elevi provenind din familii vulnerabile sau aflați în situaţii de discriminare sau excluziune socială, proiectul a oferit ore suplimentare de limba română şi de matematică pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor de bază şi activităţi periodice de educaţie non-formală pentru dezvoltarea deprinderilor personale şi pentru apropierea celor 144 de elevi beneficiari de mediul şcolar. În doar 9 luni cât a durat proiectul s-a înregistrat o îmbunătăţire considerabilă în rezultatele şcolare şi în prezenţa la cursuri a beneficiarilor proiectului. Evenimentele publice organizate tot în cadrul proiectului cu beneficiarii acestuia (expoziție de artă, seară de teatru și film, cafenea publică) au reunit peste 450 de persoane, iar proiectul a mobilizat 40 de angajaţi şi voluntari în cele 3 locaţii făcându-l astfel un succes și în ce privește creșterea nivelului de conștientizare a problematicii cu care se confruntă categoriile vulnerabile.

Sep 29

2013

Campania ,,Prevenţie şi sănătate în comunitate", o campanie de evaluare a stării de sănătate a comunităţii rome de pe raza Municipiului Târnăveni a fost finanțată de Agenția Națională pentru Romi și în cadrul proiectului 430 de persoane de naţionalitate romă cu vârste cuprinse între 12 şi 70 de ani au beneficiat de efectuarea gratuită a unui pachet de analize medicale de bază.  De asemenea, de-alungul celor 4 luni în care s-a desfăşurat campania s-a căutat provomarea unui stil de viaţă sănătos cu respectarea unei igiene corespunzătoare şi s-au oferit informaţii cu privire la serviciile medicale disponibile.

Sep 29

2013

Campania ,,Alege să fii mamă la timpul potrivit!" o campanie de prevenire a sarcinilor în rândul minorelor organizată în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Campania s-a desfășurat cu preponderență în 6 localităţi din Judeţul Mureş cu incidenţă mare de sarcini premature.  Beneficiarele acestui proiect au fost 143 de tinere din Bălăuşeri, Band, Sărmaşu, Târnăveni, Ogra şi Târgu Mureş, cu vârste cuprinse între 11 şi 26 ani, care au participat la prezentări susţinute de specialişti din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş care au luat cuvântul pentru a explica tinerelor riscurile şi efectele fizice, emoţionale şi materiale ale sarcinilor la o vârstă atât de fragedă, nivelul de responsabilitate pe care creşterea unui copil o impune precum şi informaţii cu privire la metodele de contracepţie existente şi accesibile pentru grupul ţintă, avantajele, modul de utilizare şi efectele acestora.

Sep 29

2013

Campania ,,Împreună pentru un trafic mai sigur", o campanie de conştientizare şi educare pe tema siguranţei rutiere desfășurată pe raza Municipiului Târgu Mureş. Proiectul finanțat prin programul de responsabilitate socială HEINEKEN pentru Comunități cu un grant în valoare de 50.000,00 lei, a chemat comunitatea la responsabilitate și grijă pentru semeni prin comportamentul lor în trafic, prin evenimente publice de anvergură (marșurile bicicliștilor, motocicliștilor și a șoferilor, simularea unui accident rutier grav) și prin prezentări în toate cele 17 licee din Târgu Mureș. 2733 de tineri și adulți au fost beneficiari direcți ai campaniei

Sep 29

2012

Lansare program „Școala Mămicilor”, un program de cunoaștere și educare a mamelor copiilor înscriși în programele Centrului de Dezvoltare a Comunității din Târnăveni. Prin întâlniri lunare și evenimente anuale de mai multe zile, se încearcă apropierea de comunitate, înțelegerea mai profundă a problematicii cu care se confruntă, și în același timp dezvoltarea încrederii mamelor în forțele proprii și în valoarea educației, pentru o schimbare durabilă în comunitate. La întâlnirile lunare participă în medie 30 de mămici.

Sep 29

2011

Deschidere Casa de tip familial Buckner în Târgu Mureș pentru 8 copii provenind din sistemul de protecție. După mulți ani de implicare în viața copiilor instituționalizați am văzut efectele lipsei familiei în viața acestor copii, și odată cu închiderea orfelinatelor din județul Mureș, Fundația Buckner a deschis casa de tip familial care să ofere un mediu familial în care copiii să învețe și să se dezvolte armonios. Casa de tip familial a găzduit o primă generație de 8 fete care beneficiau de toată atenția unui cuplu parental ce locuia cu ele și de sprijinul unui instructor de educație, oportunități de dezvoltare și învățare de la autogospodărire la cursuri și activități sportive și artistice. Până la închiderea ei în 2015, casa a numărat 14 beneficiari.

Sep 29

2009

Lansare Program After School în cadrul Centrului de Dezvoltare a Comunității Buckner din Târnăveni ca un program de sprijin educațional pentru elevi de școală primară, absolvenți ai Centrului de Zi, și nu numai. Programul After School venea ca o adiție logică la programul Centrului de Zi, asigurând continuitate pentru beneficiarii acestuia și menținerea legăturii cu aceștia timp de încă 4 ani. Elevii înscriși beneficiază zilnic de sprijin cu temele, o masă caldă, asistență medicală, ajutor umanitar și rechizite, tocmai pentru ca aceștia să poată frecventa școala în cele mai bune condiții și bine pregătiți. Dacă în 2009 programul a început cu 12 elevi, la această dată 50 de copii beneficiază de el. Rezultatele programului se vede în performanțele școlare ale copiilor, astfel peste 60% dintre ei având calificativul general anual Foarte bine sau Bine.

Sep 29

2009

Deschidere Centru de Tranzit – un centru de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă cu care oferea găzduire şi sprijin pentru tineri institutionalizaţi care părăseau sistemul de protecție. Obiectivul principal al programului era să asigure orientarea și pregătirea tinerilor pentru viața pe cont propriu. Centrul avea capacitatea de 3 beneficiari care locuiau cu un mentor pentru o perioadă de minim 6 luni, învățând să se autogospodărească. Până la închiderea Centrului la începutul anului 2012, programul a numărat 9 beneficiari.

Sep 29

2007

Deschidere Centrul de Dezvoltare a Comunității Buckner din Mun. Târnăveni în cadrul căruia începe să funcționeze Centrul de Zi pentru copii de vârstă preșcolară. Centrul și-a propus ca prin programele sale de lungă durată să ofere sprijin comunității nevoiașe din oraș, pentru prevenirea abandonului familial și școlar și înbunătățirea nivelului de trai a comunității prin educație și asistență socială de calitate. Centrul și-a început activitatea cu 25 de copii preșcolari împărțiți, iar de-a lungul anilor și prin dezvoltarea de noi programe și activități, a deservit 224 de copii și a sprijinit astfel 126 de familii.

Sep 29

2005

Începe Programul Bunici care își propune ca prin voluntari aflate la vârsta pensionării să aducă mângâiere pentru bebelușii găzduiți în instituții speciale de protecție sau în orfelinate. Prin acest program derulat de-a lungul a 3 ani, au fost sprijinite leagăne din Târgu Mureș cu îmbrăcăminte, scutece, produse de igienă și lapte praf pentru bebeluși, iar copiii s-au bucurat de dragostea „bunicilor” săptămânal.

Sep 29

2000

  Prima ediție a Campaniei SOS (Shoes for Orphan Souls) – Încălțăminte pentru Orfani. În dorința de a împlini nevoia de bază a copiilor nevoiași și instituționalizați, fundația mamă din Statele Unite ale Americii colectează și trimite în România mii de perechi de încălțăminte și șosete noi. Campaniile SOS au devenit o marcă a Fundației Buckner, acestea desfășurându-se în fiecare an, chiar și după ce Fundația a devenit o organizație românească independentă în 2009. Din 2002 și până în 2015 au fost distribuite 115592 perechi de încălțăminte sport, încălțăminte de iarnă, papuci de casă, sandale, etc. în valoare de 211551 dolari.

Sep 29

1999

  În luna Martie ia naștere Fundația Buckner ca entitate juridică română, fondată de fundația mamă din Statele Unite ale Americii. Fundația Buckner ia naștere din dorința de a aduce lumină și schimbare pozitivă în viețile copiilor instituționalizați din Județul Mureș și pentru a oferi sprijin grupurilor defavorizate în vederea îmbunătățirii nivelului de trai ale acestora.