Lansare proiect „Educând prezentul, pregătim viitorul”

În data de 14 Aprilie 2022, la Centrul Cultural Târnăveni a fost lansat proiectul „EDUCÂND PREZENTUL, PREGĂTIM VIITORUL” (Cod proiect PN1033) proiect finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, prin Fondul Român de Dezvoltare Socială – Operator de program.

Proiectul este implementat în Municipiul Târnăveni, în comuna Zagăr și în comuna Viișoara de Fundația Buckner în parteneriat cu Primăria Municipiului Târnăveni și Primăria Comunei Zagăr și în colaborare cu Primăria Comunei Viișoara, și cu unitățile de învățământ: Școala Gimnazială nr. 3, Școala Gimnazială Vasile Moldovan, Liceul Tehnologic și Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Municipiul Târnăveni.

Bugetul total al proiectului este de 4.772.527,53 lei, din care valoarea cofinanțării private este de 160.837,28 lei. Proiectul se implementează în municipiul Târnăveni, în comuna Zagăr și comuna Viișoara, județul Mureș pe o perioadă de 20 luni, în perioada Martie 2022 – Octombrie 2023.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului și a calității serviciilor integrate pentru romi, în educație și sănătate, creșterea incluziunii romilor și abilitarea lor, combaterea oricărei forme de discriminare în judetul Mures, prin oferirea de servicii complementare, educaționale, sociale, de consiliere juridică și psihologică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv 1. Nivel socio-educațional îmbunătățit pentru 387 de persoane aparținând comunităților vulnerabile prin înființarea a 2 centre de zi în comunele Viișoara și Zagăr, prin înființarea unor programe Școală-după-școală în Șc. Gimnazială nr. 3, Șc. Gimnazială Vasile Moldovan din Municipiul Târnăveni, prin dezvoltarea unui program de educație remedială pentru 100 de liceeni în Liceul Tehnologic și în Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” din Municipiul Târnăveni si prin îmbunătățirea/dezvoltarea serviciilor oferite în cadrul Centrului de zi Buckner din Municipiul Târnăveni.

Obiectiv 2. Grad crescut de inserție socială, abilitare și conștientizare pentru 688 de tineri și adulți din comunitățile vulnerabile rome ale județului Mureș, în mod special femei și mame, în vederea participării la: educația copiilor și îmbunătățirea stării generale de sănătate a familiei.

Obiectiv 3. Grad de discriminare redus al membrilor comunităților rome prin campanii de anti-discriminare și prin activitățile derulate pe perioada implementării proiectului în cadrul Centrelor de zi nou înființate în comunele Viișoara și Zagăr și pe raza Municipiului Târnăveni

Rezultatele principale propuse în proiect sunt:

Grupul țintă al proiectului este format din 1335 persoane și cuprinde copii, tineri și adulți provenind din comunități marginalizate și în care există persoane care aparțin minorității rome ce se află în situații de vulnerabilitate, în risc crescut de sărăcie și excluziune socială, de pe raza Municipiului Târnăveni, a comunei Zagăr și a comunei Viișoara.

Proiectul „Educând prezentul, pregătim viitorul” vizează creșterea incluziunii sociale și a impactului măsurilor de sprijin adresate comunităților de romi vulnerabile. Intervenția își propune îmbunătățirea nivelului socio-educațional pentru 387 copii și tineri și 688 de adulți prin dezvoltarea și acordarea timp de 20 de luni a unui pachet de servicii socio-educaționale care va contribui la creșterea nivelului de abilitare precum și la creșterea calității procesului educațional și a performanțelor școlare. Serviciile pentru copii și tineri vor fi derulate prin intermediul a trei centre de zi – Centrul de zi Buckner din Târnăveni și înființarea a două centre de zi în Comuna Zagăr și respectiv în satul Ormeniș din Comuna Viișoara, precum și prin programe de tip școală-după-școală adaptate nevoilor grupurilor țintă, în timp ce adulții vor beneficia de servicii de consiliere partentală și de orientare vocațională și profesională. Proiectul cuprinde și o campanie anti-discriminare în vederea reducerii gradului de discriminare al membrilor comunităților rome și un curs de comunicare inter-culturală pentru profesioniști care sunt implicați în oferirea de servicii minorităților.

COMUNA ZAGĂR

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*