Anunț participare achiziție asigurare pentru mijloc de transport

Fundatia Buckner anunță intenția de a achiziționa asigurare pentru mijlocul de transport Microbuz cu 7+1 locuri pentru transport persoane (asigurare RCA si Casco), pentru beneficiarii proiectului “EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” – COD PN1033 din cadrul proiectului avand ca sursa de finatare Granturile SEE și Norvegiene.

Legislatia aplicabila:

  • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 4.201,68 lei fara TVA

Coduri CPV: 66514110-0 – Servicii de asigurare a autovehiculelor, 66516100-1 – Servicii de asigurare de răspundere civilă auto

ANUNȚ achizitie asigurare microbuz

1. NJ achizitie asigurare microbuz

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*