Stadiul implementării proiectului ACUM PENTRU VIITOR

COMUNICAT DE PRESĂ

privind stadiul implementării proiectului

32089975_1905724112794321_2439577012227014656_n

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi (Partener 1), în parteneriat cu Municipiul Târnăveni (Partener 2), Fundația Buckner (Partener 3), Școala Gimnazială nr. 3 Târnăveni (Partener 4), Implementează din septembrie 2017 proiectul strategic cu titlul „ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureș” (Cod SMIS 101455, contract POCU/18/4/1/101455), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la măsuri integrate de educație, ocupare, antreprenoriat, servicii sociale, acte, locuire, antidiscriminare pentru persoanele din zone urbane marginalizate din municipiul Târnăveni, județul Mureș, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome.

Bugetul total al proiectului este de 13.891.672,94 lei, din care valoarea co-finanțării eligibile a parteneriatului este în valoare de 69.947,57 lei. Proiectul se implementează în municipiul Târnăveni, județul Mureș pe o perioadă de 36 luni, în perioada August 2017 – Iulie 2020.

Proiectul se adresează unui număr de 750 de persoane din municipiul Târnăveni, și care locuiesc în 5 zone urbane marginalizate (ZUM): ZUM 1 (Str. Avram Iancu, Str. Plugarilor, Str. Câmpului), ZUM 2 (Str. Dezrobirii, Str. Macului, Str. Cerbului, Str. Avram Iancu, Str. 1 Iunie, Str. 13 Mai), ZUM 3 (Str. 1 Iunie, Str. Fagului, Str. Macului, Str. Pinului, Str. Toamnei), ZUM 4 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram Iancu), ZUM 5 (Str. Cart. Livezii, Str. Avram Iancu, Str. Măceșului, Str. Melodiei, Str. Cart. Dâmbău). Până la acest moment, au fost identificate și selectate în grupul țintă un număr de 386 de persoane, procesul de selecție fiind unul permanent.

În cadrul proiectului sunt realizate acțiuni complexe, integrate, care acoperă domeniul serviciilor socio-medicale, ocupare și antreprenoriat, educație, acte de identitate și proprietate, reabilitare locuințe și antidiscriminare.

În domeniul Educației, Fundația Buckner oferă sprijin în îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi  integrarea în sistemul de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial pentru 120 de copii (30 de copii preşcolari şi 90 de copii şcolari) care provin din familii defavorizate, neavând posibilităţi materiale şi intelectuale în susţinerea copiilor pe plan educaţional, fapt care poate conduce la abandon şcolar. Echipa Fundației Buckner desfășoară atât activităţi educaționale formale (limbă şi comunicare,  cunoaşterea mediului,  matematică, activităţi psihomotrice, activităţi plastice, modelaj şi activităţi muzicale) cât şi activităţi non-formale (jocuri recreative, vizionare filme educative, activităţi liber alese desfăsurate pe centre de interes), în centrul atenției fiind copiii.

Școala Gimnazială nr. 3, a demarat procesul de înscriere pentru „Programul A doua șansă” a unui număr de 40 de persoane cu vârsta de peste 14 ani și care nu au finalizat învățământul gimnazial (clasele 1-4 și clasele 5-8), urmând ca aceștia să își poată completa și finaliza educația de bază din cadrul învățământului obligatoriu, având ulterior acces la programe de calificare profesională.

Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi a demarat activitățile din cadrul componentelor ocupare și antreprenoriat. În domeniul ocupare a început și va continua procesul de Informare și Consiliere Profesională pentru 112 beneficiari. Primele două cursuri de formare profesională au început în luna mai 2018, astfel că 14 beneficiari participă la cursul de formare profesională agent de securitate și 25 beneficiari la cursul de Ospătar (Chelner) vânzător in unități de alimentație publică. Au fost identificate și au fost colectate informații relevante privind agenții economici din zona Târnăveni, fiind elaborate 32 profile ale potențialilor angajatori. În cadrul componentei antreprenoriat este în derulare procesul de Informare și Consiliere a aproximativ 112 beneficiari, dintre aceștia urmând a fi selectați 5 beneficiari care vor fi sprijiniți pentru a-și deschide o afacere pe cont propriu.

Acțiunile din domeniul socio-medical desfășurate de echipa Primăriei Târnăveni s-au concentrat în această perioadă pe procesul de selecție al viitorilor beneficiari și realizarea anchetelor sociale la nivel de familie, urmând a fi realizate, în funcție de situația existentă din teren, planuri de intervenție personalizate și, pe baza acestora, oferirea serviciilor socio-medicale necesare. În cadrul proiectului se va amenaja un Centru de servicii socio-medicale de urgență cu destinație multifuncțională, ”LEONARDO DA VINCI”, in cadrul caruia se vor desfățura mare parte din activitățile socio-medicale. La momentul actual, a fost întocmita și predată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, urmând ca, după aprobarea de către Consuiliul Local a indicatorilor tehnico-economici, să se demareze procedura de achiziție a serviciului de întocmire a Proiectului Tehnic și ulterior a realizării lucrarilor.

De asemenea, la echipa Primăriei Târnăveni pregătește acțiunea de identificare a situațiilor problematice privind lipsa actelor de identitate și proprietate, urmând a fi realizate acțiuni de obținere a acestora. Se estimează în urma acestor acțiuni că vor fi obținute 120 de acte de identitate definitive, 50 de certificate de naștere, 100 de acte de stare civilă și obținerea drepturilor de asistență socială pentru 100 de familii din zonele urbane marginalizate incluse în proiect. De asemenea, în această perioadă, se are în vedere clarificarea situației juridice a persoanelor beneficiare de contracte de închiriere din blocul de locuințe sociale, situat in str. Dezrobirii nr.4, ca o măsură premergătoare acordarii de servicii legate de locuire.

În ceea ce privește componenta de antidiscriminare – toți partenerii proiectului sunt implicați în derularea de acțiuni de informare și de conștientizare asupra situațiilor de discriminare. Activități mai complexe vor fi derulate în lunile următoare – 5 dezbateri locale cu teme legate de combatere a discriminării, egalității de șanse, egalității de gen și promovarea dezvoltării durabile. Va fi realizat și un document strategic cu privire la tema discriminării și va fi trimis spre adoptare la nivel Consiliului Local Târnăveni.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Date de contact: Pentru informaţii, vă rugăm să ne contactaţi la adresa: florin.moisa@romacenter.ro. Persoana de contact: Florin Moisă, Manager de proiect, Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi. Telefon: 0264 420 470. Fax: 0264 420 474.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*