Anunt achizitie Kit-uri de sanatate

FUNDATIA BUCKNER cu adresa: Mun. Târgu Mureș, Bul. 1848, nr. 28/33, jud. Mureș, telefon: 0365443773, e-mail: office@buckner.ro,  intenția de a achiziționa Kit-uri de sănătate pentru beneficiarii activităților proiectului “EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” – COD PN1033 din cadrul proiectului avand ca sursa de finatare Granturile SEE și Norvegiene.

Procedura de atribuire: În conformitate cu prevederile Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, privind achizițiile publice, art.43, alin (3), lit.c) si modificarile ulterioare aduse de Legea 208/11.07.2022, autoritatea contractanta va face achizitie directa pe baza unei singure oferte, valoarea estimata a achizitiei fiind mai mica de 140.000 lei fara TVA.

Legislatia aplicabila:

  • Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea totală estimată a achiziției este de 13.739,50 lei fara TVA

Coduri CPV: 33141624-0 Truse de administrare (Rev.2)

Linia de finantare: Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Pentru informații suplimentare consultați documentele de mai jos:

1. Nota justificativa kit sanatate

2. ANUNȚ achizitie kit-uri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*