Anunt achizitie accesorii imbracaminte iarna

FUNDATIA BUCKNER prin prezenta anunță intenția de a achiziționa SETURI ACCESORII IMBRACAMINTE PENTRU IARNA pentru beneficiarii proiectului “EDUCÂND PREZENTUL PREGĂTIM VIITORUL” – COD PN1033, in vederea distribuirii acestora catre copiii beneficiari din mediul rural care participa la programele educationale din cadrul proiectului avand ca sursa de finantare Granturile SEE și Norvegiene.

  1. Procedura de atribuire: În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice, art. 7 alin. (7), lit d) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, repectiv prevederile Legii 208/11.07.2022 privind modificari ale Legii 98/2016 – „in cazul achizitiei directe, autoritatea contractanta: d) are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara acceptarea prealabila a unei oferte, daca valoarea estimata a achizitiei este mai mica de 9.000 lei fara TVA”, autoritatea contractanta va face achizitie directa, pe baza unei facturi.
  2. Valoarea totală estimată a achiziției: 2.815,13 lei fara TVA, Cod CPV: 37411300-5 Imbracaminte si echipamente polare
  3. Linia de finantare: Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

Pentru informatii suplimentare consultati urmatoarele documente:

1. Nota justificativa seturi imbracaminte

2. ANUNȚ achizitii seturi imbracaminte

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*